wie is ELAND?

Discussiëren over natuurherstel doe je in het veld

Discussiëren over natuurherstel doe je in het veld

ELAND is een onderzoeksplatform rond bos-, natuur-, en groenbeheer van de Associatie Universiteit Gent. Waarom een eland? Elanden zijn echte landschapsvormers die door het begrazen van bomen bepalen hoe een landschap verandert. In Vlaanderen is de soort al lang verdwenen. De mens bepaalt nu de structuur van landschappen en het gevolg kennen we. De milieukwaliteit is verre van goed en de biodiversiteit zit in de hoek waar de klappen vallen. Nochtans zijn het natuurlijke milieu en biodiversiteit essentiële componenten van ons natuurlijk kapitaal. Ze leveren ons een brede waaier aan producten en diensten.

Het moet onze ambitie zijn de achteruitgang van biodiversiteit te stoppen en te herstellen. Hoe we dit aanpakken op landschapsschaal, is complexe materie. Het vraagt inzichten vanuit verschillende perspectieven. Aan de Hogeschool en Universiteit Gent wordt in verscheidene onderzoeksgroepen onderzoek en onderwijs georganiseerd rond dit thema. Zij vormen het onderzoeksplatform ELAND: een cluster van lectoren, docenten en onderzoekers met een natuur-, bos- en groenbeheer of agro-ecologisch profiel. Ze bestrijken samen het volledige gamma van zeer fundamenteel naar meer praktijkgericht, zowel op gebied van onderzoek, onderwijs als dienstverlening. ELAND richt zich op twee pijlers:

De opleiding van studenten in het natuur-, bos- en groenbeheer versterken. We maken voor ons onderwijs gebruik van verschillende onderzoeksgebieden in hetzelfde ruimere landschap ten zuidoosten van Gent. Het platform bracht deze gebieden samen binnen een Educatief LANDschap en richt er practica en studentenprojecten in. Het landschap is ook een onderzoeksinfrastructuur waar experimenten rond het herstel en beheer van biodiversiteit uitgevoerd worden. Kortom, een landschap dat in functie staat van onderwijs en onderzoek.

Onze complementaire kennis samenbrengen in een kenniscentrum rond de ontwikkeling, het herstel en het beheer van gedegradeerde ecosystemen en groene infrastructuur. Zo kunnen we expertisevragen rond natuurherstel, beheerplannen… op een geïntegreerde manier beantwoorden. Een korte schets van wat we doen vind je op onze expertise pagina.

contact


Lander Baeten illustreert het verschil tussen twee soorten

Kris Verheyen laat zien hoe je een beheerplan opstelt

Joachim Moens toont hoe je kwaliteitsvol plantgoed herkent

An De Schrijver legt uit hoe je een vegetatieopname maakt