Het educatief landschap van ELAND bestaat uit negen individuele onderzoeksgebieden en uit één groot landschapsvenster ten zuidoosten van Gent:

  • In de kleinere individuele gebieden wordt gericht onderzoek gedaan, binnen de eigen context van het gebied. Zo is natuurherstel een belangrijk thema in de graslanden van Overmeers, de Gondebeek en het HerBioGras-experiment. In het Aelmoeseneiebos wordt o.a. gekeken naar de diversiteit en het functioneren van bosplantengemeenschappen onder invloed van globale veranderingen. Studenten worden ingeschakeld in lopende experimenten en inventarisatiecampagnes.
  • Voor processen die op landschapsschaal spelen, zijn de individuele gebieden te klein en te geïsoleerd van elkaar. Daarom wordt ook gewerkt in een groot aaneengesloten landschapsvenster. Hier wordt bv. gekeken naar de rol van landschapscontext op bestuiving van gewassen. Maar ook biodiversiteit kan op dit ruimere schaalniveau bekeken worden, bijvoorbeeld voor mobielere soorten die zich niet laten opsluiten in kleinere gebieden. Het werken op landschapsschaal laat ook toe om groen buiten de natuurreservaten onder de loep te nemen (zoals wegbermen en houtkanten).Landschapsvenster en de individuele onderzoeksgebieden van ELAND. De nummering van de gebieden komt overeen met de onderstaande tabel.


onderzoeksgebied Habitat Oppervlakte (ha) Locatie Contact
1 Aelmoeseneiebos bos 30 Campus Gontrode Kris Verheyen
2 Overmeers grasland, bos 7 Campus Schoonmeersen Jan Mertens
3 Het Wilde Westen grasland 3 Campus Tuinbouwschool Melle An De Schrijver
4 De Sterre grasland 13 Campus De Sterre Lieven Dhollander
5 Proefhoeve grasland 3 Campus Proefhoeve Pieter De Frenne
6 Bottelare grasland 30 Campus Bottelare Joachim Moens
7 HerBioGras (melle) grasland 30 plots Campus Tuinbouwschool Melle An De Schrijver, Margot Vanhellemont
8 HerBioGras (makkegem) grasland 30 plots Makkegem An De Schrijver, Margot Vanhellemont
9 HerBioGras (gentbrugge) grasland 30 plots Gentbrugse Meersen An De Schrijver, Margot Vanhellemont
10 Gondebeek grasland 2 Lemberge_Gontrode_Landskouter An De Schrijver
11 BEL-andschap divers 1200 Gontrode Kris Verheyen, Frederik Gerits, Bert Reubens (ILVO), Lies Messely (ILVO)