ELAND is een onderzoeksplatform binnen de Associatie Universiteit Gent en brengt onderzoekers uit twee instellingen samen rond gezamelijke onderzoeksinteresses en -gebieden.

contact


Labo voor Bos & Natuur - Universiteit Gent

Deze onderzoeksgroep van het Departement Omgeving onderzoekt de complexe relaties tussen de diversiteit, structuur en het functioneren van terrestrische ecosystemen. Ze werken voornamelijk in bossen en graslanden in de gematigde streken. Veel van het onderzoek richt zich op het begrijpen van de impact van globale veranderingen (bv. in landgebruik, klimaat) op de biodiversiteit, maar ook hoe de wijzigingen in biodiversiteit op hun beurt de werking van ecosystemen beïnvloeden. Dit fundamentele onderzoek wordt vertaald naar concrete toegepassingen, zoals beheerstrategieën voor het ecologisch herstel van ecosystemen en voor het leveren van ecosysteemdiensten. Meer info vind je op de website.


Lander Baeten (coördinator ELAND)

plantenecologie en -diversiteit, natuurbehoud, kwantitatieve ecologie

Lander.Baeten@UGent.be

website

Kris Verheyen

bos, biodiversiteit, ecosysteemdiensten, beheer

Kris.Verheyen@UGent.be

website

Jan Mertens

natuurontwikkeling, groenbeheer, biogeochemie

Jan.Mertens@UGent.be

website

Pieter De Frenne

klimaatverandering, planten, bos

Pieter.DeFrenne@UGent.be

website

Pieter Vangansbeke

graslandherstel, ecosysteemdiensten, houtige biomassa

Pieter.Vangansbeke@UGent.be

website

Stephanie Schelfhout

natuurherstel, biogeochemie, bodembiota

Stephanie.Schelfhout@ugent.be

website

Frederik Gerits

ecosysteemdiensten, landschapscomplexiteit, participatief onderzoek

Frederik.Gerits@ilvo.vlaanderen.be

website


Faculteit Natuur & Techniek - Hogeschool Gent

Deze groep investeert in projectmatig en toegepast onderzoek en in maatschappelijke dienstverlening als de brug tussen het onderwijs en de beroepspraktijk van de land- en tuinbouw, het openbaar groen en de natuursector. Het hoofddoel van het onderzoek is om het innovatiepotentieel van het werkveld te verhogen en expertise ter beschikking te stellen van het werkveld en de overheid. Binnen het team van Groenmanagement wordt gewerkt aan maatschappelijke dienstverlening in het kader van aanleg en beheer van de groene ruimte, groeninventarissen, wegberm- en straatbomenbeheerplannen en natuurbeheerplannen. Het praktijkgericht onderzoek focust zich momenteel vooral op functionele biodiversiteit als basis voor geïntegreerde gewasbescherming in boomkwekerijen, de aardbeiteelt en het openbaar groen, en naar herstelmaatregelen voor soortenrijke graslanden in het kader van het behalen van de Natura-2000 doelen.


An De Schrijver

natuurbeheer, graslandherstel, biogeochemie

An.DeSchrijver@hogent.be

website

Joachim Moens

bomen en sierplanten, fruitteelt, plantenbescherming, natuurlijke plaagbeheersing

Joachim.moens@hogent.be

website

Lieven Dhollander

groenaanleg en- beheer, bestek en kostprijsberekening, CAD

Lieven.dhollander@hogent.be

website

Margot Vanhellemont

natuurbeheer en -herstel, invasieve exoten, wetenschapscommunicatie

Margot.Vanhellemont@hogent.be

website

Annelies De Roissart

natuurlijke plaagbeheersing, dierenecologie, trofische interacties

annelies.deroissart@hogent.be

website