Een eland is een iconisch dier. Niet enkel om z’n imposante verschijning, maar ook omdat het een echte landschapsvormer is. Hij doet zich maar al te graag tegoed aan massa’s boompjes en bepaalt zo hoe een landschap eruitziet. In Vlaanderen is hij al lang verdwenen. De mens bepaalt nu de structuur van landschappen en het gevolg kennen we. De milieukwaliteit is verre van goed en de biodiversiteit zit in de hoek waar de klappen vallen. Nochtans zijn het natuurlijke milieu en biodiversiteit een essentiële component van ons natuurlijk kapitaal en leveren ons een brede waaier aan producten en diensten. Het moet daarom onze ambitie zijn de achteruitgang van biodiversiteit te stoppen (zie ook de Europese biodiversiteitsstrategie). Hiervoor moeten we waardevolle habitats en soorten verder beschermen, maar ook gedegradeerde ecosystemen herstellen en groene infrastructuur versterken.

Het behoud, beheer en herstel van ecosystemen in intensieve landschappen is complexe materie en vraagt een multidisciplinaire aanpak. Aan de HoGent en UGent wordt in verscheidene onderzoeksgroepen onderzoek en onderwijs georganiseerd rond dit thema. Zij vormen nu het onderzoeksplatform ELAND, een cluster van acht lectoren, docenten en onderzoekers met een natuur-, bos- en groenbeheer of agro-ecologisch profiel. Ze bestrijken samen het volledige gamma van zeer fundamenteel naar meer praktijkgericht, zowel op gebied van onderzoek, onderwijs als dienstverlening. ELAND zet in op twee pijlers:

ELAND versterkt de opleiding van studenten in het natuur-, bos- en groenbeheer. We maken voor ons onderwijs gebruik van verschillende onderzoeksgebieden in hetzelfde ruimere landschap ten zuidoosten van Gent. Het platform brengt deze gebieden samen binnen een Educatief LANDschap. Practica en studentenprojecten maken er gebruik van, maar dragen op hun beurt ook bij tot de gecoördineerde monitoring van het landschap. Het biedt ook een onderzoeksinfrastructuur waar experimenten rond het herstel en beheer van biodiversiteit uitgevoerd worden. Kortom, een landschap dat in functie staat van onderwijs en onderzoek.

ELAND brengt de complementaire kennis van zijn partners samen in een kenniscentrum rond de ontwikkeling, het herstel en het beheer van gedegradeerde ecosystemen en groene infrastructuur. Zo kunnen we expertisevragen rond natuurherstel, beheerplannen… op een geïntegreerde manier beantwoorden. Een korte schets van wat we doen vind je op onze expertise pagina.

contact


Lander Baeten illustreert het verschil tussen twee soorten

Kris Verheyen laat zien hoe je een beheerplan opstelt

Joachim Moens toont hoe je kwaliteitsval plantgoed herkent

An De Schrijver legt uit hoe je een vegetatieopname maakt